Affärsidé

Unicon skall som leverantörsoberoende konsultföretag med verksamhetskunnande inom Energi, Trafik och Vatten & Avlopp samt övrig offentlig verksamhet bistå kunderna med rådgivning, utredningar, upphandlingar och projektverksamhet vid införandet av verksamhetsstöd genom att alltid arbeta för kundens bästa.