Framtiden behöver nya stödsystem

Vill du veta mer om våra tjänster?

 
Upphandling
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stora förändringar väntas de närmaste 10–15 åren. Befintliga stödsystem måste bytas ut.
Detta öppnar möjligheter till förbättringar av verksamheten.

 
Förutom att stödsystemen måste förnyas kommer en stor del av personalen att gå i pension. Hur skall du på bästa sätt förvandla dessa hot till möjligheter?
 
Det är här våra branschkunniga konsulter kommer in i bilden. Vi har god marknadsöverblick som, i kombination med vårt leverantörsoberoende, ger ett unikt kunnande.
 

Vi har kunskaper om:

 

  • Driftövervakning av verk och ledningsnät
  • Underhållssystem för anläggningarna
  • Anläggningsdokumentation

 
Låt Unicons inarbetade metoder bli ett stöd i era projekt.