Hur går en bra upphandling till?

Det gäller att få med dina krav och upphandla på rätt sätt.
Vill du känna dig säker tar du hjälp av oss.

 

Uniconmetoden

 
Unicon har tagit fram en egen upphandlingsmodell: Uniconmetoden. Den bygger på ett funktionellt helhetstänkande. Färdiga dokument finns som underlag.
 

Anbudsunderlag

 
Kraven utgår från dina behov och beskrivs i funktioner.

Utvärdering

 
Med Uniconmetoden genomförs utvärderingen strukturerat, noggrant och på ett tidsbesparande sätt. Det gör att du som kund kan känna dig trygg.
 

Kontrakt

 
Förutsättningen för en bra förhandling är ett genomtänkt kontraktsunderlag. Unicon har därför tagit fram ett eget kontraktsförslag. Vi är experter på lagen om offentlig upphandling (LOU).