Om Unicon

Unicon har funnits sedan 1980.
 
Tidigt började Unicon arbeta för kunder inom energi-vatten & avloppsbranschen. Så småningom utvidgades verksamheten till att omfatta även andra branscher, som exempelvis trafik.

 

Vårt mål har hela tiden varit att bredda företagets verksamhet och kunskap genom fler uppdrag inom utvalda branscher.

 

Vi är en grupp erfarna konsulter som finns i stockholmsområdet och på filialer ute i landet. Vi hjälper våra kunder vid införandet av verksamhetsstöd. Vårt arbete innebär att analysera, upphandla och säkra leveransen och nyttan av ditt nya system.