Tidsenliga trafiksystem

Vill du veta mer om våra tjänster?

 
Upphandling
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resenärerna behöver trafikinformation. Personalen behöver hjälpmedel för exempelvis planering och drift. Moderna stödsystem är lösningen.

 
När du skaffar eller byter ut ett trafiksystem, behöver du en kunnig samarbetspartner. Det är här Unicons branschkunniga konsulter kommer in i bilden. Vi har god marknadsöverblick som, i kombination med vårt leverantörsoberoende, ger ett unikt kunnande.
 

Vi är experter på stödsystem för trafikområdet.

Vi har kunskaper om:
 

  • Informationssystem
  • Fordonsdatorsystem
  • Biljettmaskinsystem
  • Trafikledningssystem
  • Signalsystem
  • Data- och kommunikationsradio
  • Trafikdatabaser
  • Samordning av samhällsbetalda resor
  • Trafikupphandlingar
  • Taxe-/prissystem

 
Vi hjälper våra kunder med utredningar, upphandlingar, projektuppföljning och projektledning. Bland våra uppdragsgivare finns de flesta av kollektivtrafikens huvudmän. Kombinera vårt branschkunnande med dina kunskaper om din egen verksamhet. Det tjänar du på.